Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20.11 w naszym przedszkolu odbył się Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. To czas, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. Przedszkolaki w tym dniu, przyszły ubrane na niebiesko, jako symbol solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie. W grupie zostały przeprowadzone zajęcia o prawach dziecka z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych oraz odbyły się rozmowy na temat praw dzieci. Ważnym elementem wychowania przedszkolnego, jest kształtowanie u dzieci świadomości ich własnych praw, uczenie poszanowania praw innych i radzenie sobie w sytuacjach naruszania własnych praw.