PILNE !!!

Szanowni Państwo!

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, przypominamy, że zgodnie z “Procedurami bezpieczeństwa” do przedszkola przyprowadzamy dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych (kaszel, katar, ból brzucha itp.) W przypadku zauważenia jakichkolwiek objawów chorobowych, będą Państwo proszeni o niezwłoczne odebranie dziecka z przedszkola i zapewnienie opieki w domu do momentu wyzdrowienia.