Matematyczny motyl

Liczymy, dodajemy, porównujemy, segregujemy, tworzymy zbiory. Matematykę każdy Smerf lubi. W edukacji matematycznej przedszkolaków najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka, które stanowią fundament, na którym dziecko buduje pojęcia i umiejętności.

Smerfy działają, badają i  doświadczają. Uczą się  samodzielnie wyciągać wnioski. Podstawową formą prowadzenia zajęć jest zabawa, najbardziej charakterystyczna dla dziecka i najbliższa mu działalność. Dzięki temu łatwiej wyzwalamy spontaniczną dziecięcą ciekawość  i chęć do nauki.