„Sprzątanie świata łączy ludzi”

„Sprzątanie świata łączy ludzi”, pod takim hasłem  dzieci z Bajki uczestniczyły  w Akcji Sprzątania Świata, której celem jest promowanie od najmłodszych lat zasad dbania o środowisko.

Przedszkolaki z Bajki z wielkim zaangażowaniem wzięły udział w Akcji Sprzątania Świata.  Zaopatrzeni w jednorazowe rękawiczki, worki na śmieci i pozytywnie zmotywowani celem przedsięwzięcia wyruszyli z przedszkola i zajęli się oczyszczaniem przydzielonego im terenu.