O nas

Placówka mieści się w pięknym, jednopiętrowym budynku otoczonym dużym ogrodem. Aktualnie ogród ten jest w trakcie ponownego zadrzewiania i  nowego wytaczania obszarów zielonych, pełnych roślin ozdobnych i kwiatów rabatowych. Ogród został oddzielony  od miejsc parkingowych dla aut rodziców za pomocą drewnianego parkanu, dzięki czemu dzieci przebywają w miejscu bezpiecznym oraz pozbawionym hałasu i spalin, stanowiącym niewyczerpane źródło pomysłów do zabaw i kształtującym postawy ekologiczne.

Do roku 1996 było to typowe przedszkole obejmujące swoją działalnością dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Po 4- letnim remoncie, od września 2000r., dzięki staraniom ówczesnej dyrektor przedszkola,  powstał pierwszy oddział integracyjny odpowiadający potrzebom lokalnej społeczności.  Przedszkole było prekursorem idei integracji realizowanej w naszym mieście. Placówka została przygotowana architektonicznie do przebywania osób niepełnosprawnych. Do budynku doprowadzono podjazdy dla wózków inwalidzkich, a sale zabaw wyposażone zostały w dodatkowe łazienki  z łatwo dostępnymi prysznicami dla wygody dzieci wymagających szczególnej troski. Do grupy integracyjnej przyjmowanych jest maksymalnie 20 dzieci, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych. W każdej grupie pracują dwie nauczycielki, natomiast w grupie integracyjnej dodatkowo nauczyciel wspomagający oraz pomoc nauczyciela.

Budynek przedszkola składa się z 4 przestronnych, słonecznych i estetycznie urządzonych, a przy tym kolorowych sal zabaw, szerokich i widnych korytarzy, w których rodzice mogą odpocząć na wygodnych sofach, obserwując zadbane, pełne kolorowych rybek duże akwarium. Liczne pomieszczenia dodatkowe służą do pracy specjalistom prowadzącym  z dziećmi zajęcia  indywidualne i w małych grupkach: jest tutaj gabinet logopedyczny, gabinet psychologa i do wczesnego wspomagania rozwoju, gabinet do prowadzenia terapii zaburzeń sensorycznych metodą C. Delacato. W suterenie budynku znajduje się wygodna szatnia dla dzieci, dodatkowa toaleta, a także duża i bardzo dobrze wyposażona w sprzęt, sala gimnastyczna, w której dzieci codziennie uprawiają sport według opracowanych scenariuszy zabaw gimnastycznych. Obok szatni,  staraniem rodziców,  została założona Biblioteczka Przedszkolaka, w której rodzice z dziećmi samodzielnie wypożyczają książeczki do domu, a po ich przeczytaniu – odnoszą na miejsce. Tutaj też znajduje się dodatkowe wyjście na zewnątrz przedszkola prowadzące na  wewnętrzny parking i do ogrodu przedszkolnego. Posiłki  są spożywane w jadalni mieszczącej się na piętrze-  tutaj  dzieci uczą się kulturalnego jedzenia w towarzystwie innych, zgodnego współistnienia w większej zbiorowości.

Edukacja

Uczęszczające tutaj dzieci  adaptują się do życia w przedszkolu,  nabywają umiejętności niezbędne do funkcjonowaniaw grupie społecznej pełnej różnorodnych postaw i charakterów, uczą się pomagania innym, wrażliwości i wzajemnej tolerancji. Nasze wieloletnie doświadczenia pedagogiczne wskazują na to, że wspólne dorastanie, uczenie się  dzieci zdrowych i niepełnosprawnych  daje pełniejsze  zrozumienie funkcjonujących w świecie inności i  panujących w nim prawideł. Integracja– w rozumieniu pedagogicznym oznacza bowiem- „dać szansę” na wspólną zabawę i naukę.

Dzieci w naszym przedszkolu nawet popołudniowy czas odpoczynku spędzają aktywnie. W tym czasie  słuchają muzyki  relaksacyjnej (mogą  odpoczywać na leżakach ze swoimi ulubionymi  poduszeczkami) oraz słuchają  bajek czytanych przez nauczycielki, a także rodziców- wszystko to w ramach ogólnopolskiego projektu- Czytające Przedszkole.

Przedszkole udziela swoim podopiecznym pomocy psychologiczno- pedagogicznej poprzez rozpoznanie możliwości  oraz indywidualnych potrzeb dziecka, w tym także zdolności i zainteresowań. Wychowankowie mają tutaj możliwość zaspokojenia potrzeb związanych z wiekiem, a także uzdolnień indywidualnych.

Zakres naszych oddziaływań zmierza do wyposażenia wychowanków w niezbędną wiedzę i różnorodne umiejętności, by lepiej zrozumiały  otaczającą ich rzeczywistość. Zwracamy uwagę na mocne strony dziecka i środowiska, w którym się rozwija; wspieramy umiejętności, aby mogło dać sobie radę w każdej sytuacji. W tym celu, na terenie przedszkola organizowane są różnorodne nieodpłatne zajęcia dodatkowe: logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej, wczesnego wspomagania rozwojujęzyk angielski i rytmika. Naszą pracę wspomaga również doświadczony psycholog, który nauczycielkom, a także rodzicom udziela cennych rad i wskazówek.

W naszym przedszkolu funkcjonują 4 oddziały:

Krasnale

Smerfy

Czarodzieje

Misie

Specyfika  przedszkola integracyjnego wyróżnia nas na tle innych placówek, także pod wzglądem stosowanych metod pracy takich jak: Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, Pedagogika zabawy, Terapia ręki, Terapia zaburzeń sensorycznych wg teorii C. Delacato, Bajkoterapia, metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss, Edukacja przez Ruch Doroty Dziamskiej, wybrane techniki relaksacyjne oraz wiele innych. Wykorzystujemy metody aktywizujące, metody projektów, dbając o atrakcyjność procesu dydaktyczno- wychowawczego.

Od wielu lat bierzemy udział w projektach ogólnopolskich, takich jak:„Akademia Aquafresh” – nasze dzieci codziennie myją zęby i  „Cała Polska czyta dzieciom”- razem z rodzicami czytamy dzieciom bajki- codziennie po obiedzie, co ma niebagatelne znaczenie w rozwoju umiejętności twórczych, wyobraźni, kształtowaniu bogactwa języka.

W pracy wykorzystujemy własne programy autorskie:
– Program Zajęć Adaptacyjnych- opracowany przez Małgorzatę Górecką i Wiesławę Wójcik.
– Program Wychowawczy– opracowany przez Wiesławę Wójcik, Hannę Marszewską  i Jolantę Kill,

Nauczyciele wykazują kreatywność w poszukiwaniu nowatorskich sposobów oddziaływania  na rozwój swoich podopiecznych. Pozyskują granty, dzięki którym wzbogacona zostaje oferta edukacyjna przedszkola wraz z doposażeniem placówki w nowoczesne środki dydaktyczne.

Zajęcia dodatkowe

Posiadamy ciekawą ofertę bezpłatnych zajęć dodatkowych, która obejmuje:

 • Język angielski– zajęcia bazują na autorskim programie, przygotowanym specjalnie na potrzeby najmłodszych dzieci, które rozpoczynają swoją przygodę z językiem angielskim. Na naszych spotkaniach osłuchujemy się z językiem poprzez dużą liczbę piosenek, tańców, zabaw ruchowych, lekturę angielskich książeczek a także wykonując zadania przy stolikach jak kolorowanki czy przyklejanki. Dzieci mają świetną okazję aby poznać zwyczaje panujące w innych krajach. W zajęciach uczestniczą raz w tygodniu dzieci z grup 3,4, 5 i 6 – letniej. 
 • Rytmikę- Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej.
  1. W ciągu całego roku szkolnego w każdej grupie wiekowej są wprowadzane piosenki tematycznie związane z planem pracy nauczyciela – dostosowane do aktualnej pory roku oraz elementy tańców ludowych i współczesnych.
  2. W każdej grupie wprowadzany jest cykl zajęć umuzykalniających mających na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki. Zajęcia rytmiczne to również doskonała zabawa poprawiająca motorykę dzieci.
 • Terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjną prowadzona pod hasłem „Ruch jest zdrowy i dla ciała i dla głowy”- Z myślą o najmłodszych w Przedszkolu Samorządowym Bajka w Ciechocinku realizowany jest program terapeutyczny pt. „Gimnastyka Zdrowia”. Posiadamy odpowiednią salę gimnastyczną w której odbywają się zajęcia. Dzięki udzieleniu przez Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich wsparcia finansowego w postaci grantu na ponad 3 tysiące złotych zakupiliśmy niezbędny nowoczesny sprzęt urozmaicający zajęcia.

  Głównym celem gimnastyki korekcyjnej w naszym przedszkolu jest profilaktyka w zakresie:

  1. kształtowania nawyku prawidłowej postawy, czyli stabilizacja postawy: biernej, zapewniającej równowagę mechaniczną głowy, miednicy, klatki piersiowej, czynnej, zapewniającej napięcie mięśni grzbietu, obręczy barkowej, obręczy miednicznej wpływającej na kręgosłup i postawę,
  2. ćwiczenia stóp przeciwdziałające powstawaniu wad statycznych kończyn dolnych, a szczególnie płaskostopia.

  Mamy nadzieję, że poprzez prowadzenie zajęć korekcyjnych łączących w sobie zarówno elementy korekty wad postawy, pedagogikę zabawy i lekkoatletykę nasze dzieci będą nie tylko wyprostowane, ale i zadowolone. W okresie letnim większość zabaw będzie odbywała się na terenie ogrodu przedszkolnego, wykorzystamy piłki, koła, kocyki i wszystko to, co pomoże nam wesoło bawić się i ruszać na świeżym powietrzu. Prowadząca gimnastykę korekcyjną mgr Marzena Makowska

 • Indywidualne zajęcia logopedyczne – Zajęcia logopedyczne odbywają się raz w tygodniu, indywidualnie z wybranymi dziećmi, u których zdiagnozowano zaburzenia bądź wady wymowy. Prowadzone są przez logopedę panią mgr Małgorzatę Górecką. Dla każdego dziecka zostaje opracowany indywidualny plan działań wspierających.

  Cele ogólne indywidualnej terapii logopedycznej:

  1. kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń
  2. stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy
  3. doskonalenie mowy już ukształtowanej
  4. zachęcanie do praktycznego wykorzystania poprawnej wymowy
  5. współpraca z rodzicami nad rozwojem dzieci i kształtowaniem prawidłowej wymowy
 • Religię

   

 • Zajęcia adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków-  Dzięki zajęciom adaptacyjnym dzieci oswajają się z nowymi kolegami i koleżankami. Poznają przedszkole i jego otoczenie oraz nauczycieli, którzy będą prowadzić oddział. Stopniowo przygotowują się do przekroczenia progu przedszkola, a także do pokonania lęku związanego z rozstaniem z rodzicami. Rodzice z kolei mają okazję poznać przedszkole, wychowawców, metody pracy z dziećmi. Zajęcia odbywają się w sierpniu.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego- to wielospecjalistyczne, i intensywne działania mające na celu pobudzanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego, także – pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.
 • Pomoc psychologa- Do zadań psychologa należy przede wszystkim udzielanie pomocy dzieciom, ale także wspieranie rodziców i nauczycieli. Na konsultacje z psychologiem rodzice mogą się również zgłaszać w innych sprawach, związanych na przykład z problemami występującymi u dziecka jedynie w domu, własnymi wątpliwościami dotyczącymi sposobu wychowywania dziecka, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami rodzinnymi.

Kadra przedszkola

Kadra pedagogiczna to zespół nauczycieli o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych, podejmujących różnorodne działania, których celem jest wzrost kompetencji  zawodowych i nieustannie podnoszących poprzeczkę swojej wiedzy, aby sprostać potrzebom rozwojowym placówki oraz wymaganiom wynikającym ze specyfiki pracy w grupach integracyjnych.

Dyrektor przedszkola

mgr Joanna Kamińska

Grupa | 6 latki | CZARODZIEJE

Nauczyciel

mgr Agnieszka Ratajczyk

Nauczyciel

mgr Ewa Rybicka

Grupa | 5 latki | MISIE | grupa integracyjna

Nauczyciel

 mgr Joanna Dąbrowska

Nauczyciel

mgr Magdalena Rybacka

Nauczyciel współorganizujący

mgr Beata Piekarska /zastępstwo mgr Laura Bączkowska

Grupa | 4 latki | SMERFY

Nauczyciel

mgr Małgorzata Górecka

Nauczyciel

mgr Zenobia Strzelczak

Grupa | 3 latki | KRASNALE

Nauczyciel

mgr Marzena Makowska

Nauczyciel

mgr Beata Rucińska

Pomoc Nauczyciela

Agnieszka Drzewucka

Zajęcia dodatkowe

Język Angielski

mgr Marzena Makowska

Rytmika

mgr  Dorota Reniecka

Religia

siostra Malwina Sztuka

Logopeda

mgr Małgorzata Górecka

Psycholog

mgr  Marta Turkiewicz

Pedagog specjalny

mgr  Magdalena Marciniak

Personel

Główna Księgowa

mgr Monika Cygańska

Księgowa

Marzena Starzyńska

Intendent

Joanna Rakusiewicz

Kucharka

Edyta Gapińska

Pomoc kucharki

Małgorzata Aptowicz

Woźna oddziałowa

Izabela Zasadzińska

Woźna oddziałowa

Ewa Strzelecka

Woźna oddziałowa

Anna Zajączkowska

Konserwator

Krzysztof Krychowski