Rekrutacja do Żłobka

Szanowni Rodzice!

Ogłaszamy nabór dzieci do Żłobka Samorządowego Bajeczka w Ciechocinku na rok szkolny 2022/2023r. od 01.04.2022 r. do 27.04.2022 zgodnie z poniższym harmonogramem.

 

Harmonogram rekrutacji do żłobka na rok szkolny 2022/2023

 

Lp.

Opis zadania

Data: od-do

1

Ogłoszenie postępowania rekrutacyjnego do żłobka

31.03.2022

2.

Składanie przez rodziców Kart przyjęcia dziecka   do żłobka wraz załączonymi dokumentami dostępnych na stronie www.ps1.ciechocinek.pl  w zakładce „żłobek” oraz w formie papierowej w Przedszkolu Samorządowym nr 1

 

01 kwietnia  2022 – 27 kwietnia  2022 do godz. 16.00

3

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną złożonych Kart

28 kwietnia   2022

4

Wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do żłobka 

29 kwietnia  2022 godz. 9.00

Pliki do pobrania: