OGŁOSZENIE-zebranie organizacyjne

Żłobek Samorządowy “Bajeczka”  w Ciechocinku zaprasza rodziców/opiekunów nowoprzyjętych dzieci oraz

“starszaków” na zebranie organizacyjne oraz podpisanie umów  na rok szkolny 2024/2025.