6:00 – 7:00

Powitanie dzieci, zabawy wg inwencji dzieci, zabawy integracyjne

7:00 – 8:00

Zabawy wg zainteresowań  dzieci, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne. Praca z zespołem dzieci lub indywidualnie wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci, praca z dzieckiem zdolnym rozwijające zainteresowania. Gry i zabawy dydaktyczne utrwalające  wcześniej poznane  treści edukacyjne.

8:00 – 8:15

Ćwiczenia poranne, zabawy ze śpiewem.

8:15 – 8:30

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno- porządkowe.

8:30 – 9:00

Śniadanie

Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

09:00 – 10:00

Zintegrowana działalność edukacyjna  zgodna z  podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10:00 – 10:30

Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne

10:30 – 11:30

Zabawy i gry sportowe w ogrodzie przedszkolnym kształtujące postawę dziecka. Spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace w ogrodzie przedszkolnym, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania,, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych (w przypadku nieodpowiedniej pogody – zabawy w dowolne wg zainteresowań dzieci, gry i zabawy ruchowe w sali)

11:30 – 11:45

Czynności porządkowo- higieniczne

11:45- 12:15

Obiad

12:15 – 12:45

Poobiedni odpoczynek, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki, relaksacja.

12:45 – 13:45

Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna, kompensacyjna lub wychowawcza. Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do podwieczorku.

13:45 – 14:00

14:00 – 15:30

Podwieczorek

Zabawy i gry dydaktyczne, językowe, zabawy stolikowe. Zabawy dowolne według zainteresowań. Praca wyrównawcza i indywidualna, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 

15:00 – 16:00

Zabawy inspirowane przez dzieci, porządkowanie sali. Omówienie wydarzeń dnia w przedszkolu.