POSIŁKI

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 informuje, iż z uwagi na znaczny wzrost cen produktów spożywczych oraz, aby nie obniżyć jakości posiłków przygotowywanych dla przedszkolaków podwyższeniu ulega stawka dzienna żywienia z 12 zł na 15 zł za 3 posiłki i 14 zł za 2 posiłki dziennie od 13 lutego 2023 r.

Podwyższenie stawki dokonano w oparciu o analizę cen produktów do sporządzania posiłków w uzgodnieniu z organem prowadzącym i Radą Rodziców Przedszkola.