Konkurs fotograficzny “Emocje w obiektywie”

Zapraszamy do udziału w wewnątrzprzedszkolnym

konkursie fotograficznym pt. „Emocje w obiektywie”

Tematem konkursu są fotografie ukazujące emocje, przeżycia, charakter lub humor dzieci oraz sytuacje z nimi związane.

Zadaniem konkursowym jest zarejestrowanie techniką fotograficzną wyrazu twarzy, miny, gestów, pozy dzieci, na tle otaczającej nas przyrody.

Celem konkursu jest:

  • rozwijanie umiejętności dostrzegania specyfiki i wyjątkowości wieku dziecięcego
  • dostrzeganie stanów emocjonalnych dziecka
  • promowanie pasji fotograficznych wśród rodziców (opiekunów) przedszkolaków.
  • rozwijanie wyobraźni przestrzennej poprzez pracę fotograficzną

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe nr1 BAJKA w Ciechocinku

2. Prace należy dostarczyć do koordynatora konkursu (Małgorzata Górecka gr. CZARODZIEJE)

3. Konkurs jest skierowany do rodziców (opiekunów) i dzieci uczęszczających do przedszkola

4. Każdy z autorów może dostarczyć jedną fotografię w formacie – 15 cm x 20 cm

5. Fotografie powinny być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora

6. Prace nie spełniające powyższych warunków nie będą brane pod uwagę

7. Dostarczenie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz oświadczeniem praw autorskich bez naruszenia praw osób trzecich do nadesłanych zdjęć i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)

8. Prace nie będą zwracane. Fotografie przechodzą na własność organizatora

Nagrody:

Planowane jest przyznanie jednej nagrody głównych oraz trzech wyróżnień. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uznania.

Terminarz konkursu:

– nadsyłanie prac –od 17 maja do 28 maja 2021r.

– ogłoszenie wyników na stronie przedszkola

– prezentacja nadesłanych zdjęć: wystawa fotograficzna (tablice w szatni przedszkola)

Jury:

1. Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez powołane przez Organizatora Jury konkursowe wg następujących kryteriów oceny: praca zgodna z tematem konkursu, walory artystyczne i estetyka fotografii, nowatorski pomysł ujęcia tematu, ogólny wyraz artystyczny.

Zapraszamy do zabawy