Projekt edukacyjny „Wiosna, ach to Ty….” W grupie 6-latków

Grupa 6-latków  realizowała projekt  edukacyjny „Wiosna, ach to ty…” przez trzy tygodnie. Podczas przedsięwzięcia dzieci poszerzały swoją wiedzę na temat wiosny i zmian zachodzących w przyrodzie, rozwijały swoją kreatywność i estetykę  podczas działań plastyczno – technicznych oraz wzmacniały więzi zarówno w grupie przedszkolnej jak i więzi rodzinne poprzez wspólne działania.

Wybór tematu projektu nastąpił z inicjatywy nauczyciela, jednak to dzieci podjęły ostateczną decyzję. Swobodne wypowiedzi oraz wymiana spostrzeżeń pozwoliły na przygotowanie wstępnej siatki wiedzy ilustrującej aktualny zasób wiadomości na temat wiosny.Kolejnym etapem projektu była aktywność badawcza 6-latków,a ich wiedza uzupełniana była w oparciu o literaturę, kolekcję związaną z tematem ,a także działalność twórczą. Dzieci  wykorzystując różne techniki plastyczne, pracowały nie tylko indywidualnie ale także zespołowo. Wyniki ich prac można było podziwiać na organizowanych wystawkach. W ramach poobiedniego relaksu dzieci słuchały utworów literackich   związanych z tematem projektu.

6- latki uczyły się piosenek, wierszy oraz układów tanecznych ,które następnie zostały zaprezentowane podczas cyklicznego przedszkolnego przedstawienia „ Bajka w Bajce- w poszukiwaniu Wiosny” .W ten sposób uroczyście obchodzono Pierwszy Dzień Wiosny. Przedszkolaki spotkały się także z ekspertami: podczas wycieczki do sklepu ogrodniczego zdobywały wiedzę na temat  pielęgnacji roślin oraz wiosennych prac w ogrodzie, a podczas wizyty na miejskim targowisku przeprowadziły wywiad z rolnikami handlującymi warzywami i owocami.

       Spacery i wycieczki po rodzimym mieście pozwoliły dzieciom obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku na wiosenną.

Koniec projektu edukacyjnego to czas na podsumowanie zdobytej wiedzy oraz podzielenie się nią z innymi tzw. wydarzenie kulminacyjne, na które zaproszone zostały inne grupy przedszkolaków. Podczas spotkania dzieci rozwiązywały zagadki o tematyce wiosennej, układały puzzle oraz brały udział w wiosennych zawodach.

       Na dokumentację projektu składają się zdjęcia przedstawiające kolejne etapy przedsięwzięcia. Ponadto część działań podejmowanych przez grupę w ramach przeprowadzanego projektu były  publikowane na stronie internetowej placówki .